NEWS

Ethics_01

Ethics_01

Ethics_02

Ethics_02

Ethics_03

Ethics_03

Human_Rights_01

Human_Rights_01

Human_Rights_02

Human_Rights_02

กิจกรรม CSR & Happy Workplace ปี 2562
22.1.62 เยี่ยมชุมชน (2)
22.1.62 เยี่ยมชุมชน (2)

21.1.62 ธงฟ้า
21.1.62 ธงฟ้า

สนับสนุนช่วยเหลืองานกาชาด 15.2.62
สนับสนุนช่วยเหลืองานกาชาด 15.2.62

22.1.62 เยี่ยมชุมชน (2)
22.1.62 เยี่ยมชุมชน (2)

1/28
กิจกรรม CSR & Happy Workplace ปี 2561
กิจกรรม 2561 (12)
กิจกรรม 2561 (12)

กิจกรรม 2561 (13)
กิจกรรม 2561 (13)

20277
20277

กิจกรรม 2561 (12)
กิจกรรม 2561 (12)

1/16
กิจกรรม CSR & Happy Workplace ปี 2560
กิจกรรม2560 (16)
กิจกรรม2560 (16)

กิจกรรม2560 (1)
กิจกรรม2560 (1)

วันเด็กโรงเรียนหนองหญ้าปล้อง 13.1.60
วันเด็กโรงเรียนหนองหญ้าปล้อง 13.1.60

กิจกรรม2560 (16)
กิจกรรม2560 (16)

1/18
กิจกรรม CSR & Happy Workplace ปี 2559
ป้องกันยุงลาย 15-02-59
ป้องกันยุงลาย 15-02-59

ป้องกันยุงลาย 18-02-59
ป้องกันยุงลาย 18-02-59

บำเพ็ญประโยชน์ ข้างทาง 11-12.8.59
บำเพ็ญประโยชน์ ข้างทาง 11-12.8.59

ป้องกันยุงลาย 15-02-59
ป้องกันยุงลาย 15-02-59

1/16
กิจกรรม CSR & Happy Workplace ปี 2558
1.1.58 ทอดผ้าป่า
1.1.58 ทอดผ้าป่า

2.12.58 ซ่อมถนนชุมชนหมู่7
2.12.58 ซ่อมถนนชุมชนหมู่7

ปลูกต้นไม้ 18.9.2558
ปลูกต้นไม้ 18.9.2558

1.1.58 ทอดผ้าป่า
1.1.58 ทอดผ้าป่า

1/23
กิจกรรม CSR & Happy Workplace ปี 2557
big cleaning day 12.8 (1)
big cleaning day 12.8 (1)

big cleaning day 12.8 (2)
big cleaning day 12.8 (2)

big cleaning day 12.8 (1)
big cleaning day 12.8 (1)

1/2
กิจกรรม CSR & Happy Workplace ปี 2554
มอบอุปกรณ์การเรียนและกีฬา 2554
มอบอุปกรณ์การเรียนและกีฬา 2554

กิจกรรมปลูกป่า 54
กิจกรรมปลูกป่า 54

มอบอุปกรณ์การเรียนและกีฬา 2554
มอบอุปกรณ์การเรียนและกีฬา 2554

1/2
กิจกรรม Open House
open house no1 (1)
open house no1 (1)

open house no1 (2)
open house no1 (2)

open house no 3 (2)
open house no 3 (2)

open house no1 (1)
open house no1 (1)

1/10