NEWS

Ethics_01

Ethics_01

Ethics_02

Ethics_02

Ethics_03

Ethics_03

Human_Rights_01

Human_Rights_01

Human_Rights_02

Human_Rights_02

กิจกรรม CSR & Happy Workplace ปี 2562
สนับสนุนช่วยเหลืองานกาชาด 15.2.62
สนับสนุนช่วยเหลืองานกาชาด 15.2.62

press to zoom
22.1.62 เยี่ยมชุมชน (2)
22.1.62 เยี่ยมชุมชน (2)

press to zoom
21.1.62 ธงฟ้า
21.1.62 ธงฟ้า

press to zoom
1/28
กิจกรรม CSR & Happy Workplace ปี 2561
20277
20277

press to zoom
กิจกรรม 2561 (12)
กิจกรรม 2561 (12)

press to zoom
กิจกรรม 2561 (13)
กิจกรรม 2561 (13)

press to zoom
1/16
กิจกรรม CSR & Happy Workplace ปี 2560
วันเด็กโรงเรียนหนองหญ้าปล้อง 13.1.60
วันเด็กโรงเรียนหนองหญ้าปล้อง 13.1.60

press to zoom
กิจกรรม2560 (16)
กิจกรรม2560 (16)

press to zoom
กิจกรรม2560 (1)
กิจกรรม2560 (1)

press to zoom
1/18
กิจกรรม CSR & Happy Workplace ปี 2559
บำเพ็ญประโยชน์ ข้างทาง 11-12.8.59
บำเพ็ญประโยชน์ ข้างทาง 11-12.8.59

press to zoom
ป้องกันยุงลาย 15-02-59
ป้องกันยุงลาย 15-02-59

press to zoom
ป้องกันยุงลาย 18-02-59
ป้องกันยุงลาย 18-02-59

press to zoom
1/16
กิจกรรม CSR & Happy Workplace ปี 2558
ปลูกต้นไม้ 18.9.2558
ปลูกต้นไม้ 18.9.2558

press to zoom
1.1.58 ทอดผ้าป่า
1.1.58 ทอดผ้าป่า

press to zoom
2.12.58 ซ่อมถนนชุมชนหมู่7
2.12.58 ซ่อมถนนชุมชนหมู่7

press to zoom
1/23
กิจกรรม CSR & Happy Workplace ปี 2557
big cleaning day 12.8 (1)
big cleaning day 12.8 (1)

press to zoom
big cleaning day 12.8 (2)
big cleaning day 12.8 (2)

press to zoom
1/2
กิจกรรม CSR & Happy Workplace ปี 2554
มอบอุปกรณ์การเรียนและกีฬา 2554
มอบอุปกรณ์การเรียนและกีฬา 2554

press to zoom
กิจกรรมปลูกป่า 54
กิจกรรมปลูกป่า 54

press to zoom
1/2
กิจกรรม Open House
open house no 3 (2)
open house no 3 (2)

press to zoom
open house no1 (1)
open house no1 (1)

press to zoom
open house no1 (2)
open house no1 (2)

press to zoom
1/10