NEWS

Ethics_01

Ethics_01

Ethics_02

Ethics_02

Ethics_03

Ethics_03

Human_Rights_01

Human_Rights_01

Human_Rights_02

Human_Rights_02

กิจกรรม CSR & Happy Workplace ปี 2562
22.1.62 เยี่ยมชุมชน (2)
22.1.62 เยี่ยมชุมชน (2)

press to zoom
21.1.62 ธงฟ้า
21.1.62 ธงฟ้า

press to zoom
สนับสนุนช่วยเหลืองานกาชาด 15.2.62
สนับสนุนช่วยเหลืองานกาชาด 15.2.62

press to zoom
22.1.62 เยี่ยมชุมชน (2)
22.1.62 เยี่ยมชุมชน (2)

press to zoom
1/28
กิจกรรม CSR & Happy Workplace ปี 2561
กิจกรรม 2561 (12)
กิจกรรม 2561 (12)

press to zoom
กิจกรรม 2561 (13)
กิจกรรม 2561 (13)

press to zoom
20277
20277

press to zoom
กิจกรรม 2561 (12)
กิจกรรม 2561 (12)

press to zoom
1/16
กิจกรรม CSR & Happy Workplace ปี 2560
กิจกรรม2560 (16)
กิจกรรม2560 (16)

press to zoom
กิจกรรม2560 (1)
กิจกรรม2560 (1)

press to zoom
วันเด็กโรงเรียนหนองหญ้าปล้อง 13.1.60
วันเด็กโรงเรียนหนองหญ้าปล้อง 13.1.60

press to zoom
กิจกรรม2560 (16)
กิจกรรม2560 (16)

press to zoom
1/18
กิจกรรม CSR & Happy Workplace ปี 2559
ป้องกันยุงลาย 15-02-59
ป้องกันยุงลาย 15-02-59

press to zoom
ป้องกันยุงลาย 18-02-59
ป้องกันยุงลาย 18-02-59

press to zoom
บำเพ็ญประโยชน์ ข้างทาง 11-12.8.59
บำเพ็ญประโยชน์ ข้างทาง 11-12.8.59

press to zoom
ป้องกันยุงลาย 15-02-59
ป้องกันยุงลาย 15-02-59

press to zoom
1/16
กิจกรรม CSR & Happy Workplace ปี 2558
1.1.58 ทอดผ้าป่า
1.1.58 ทอดผ้าป่า

press to zoom
2.12.58 ซ่อมถนนชุมชนหมู่7
2.12.58 ซ่อมถนนชุมชนหมู่7

press to zoom
ปลูกต้นไม้ 18.9.2558
ปลูกต้นไม้ 18.9.2558

press to zoom
1.1.58 ทอดผ้าป่า
1.1.58 ทอดผ้าป่า

press to zoom
1/23
กิจกรรม CSR & Happy Workplace ปี 2557
big cleaning day 12.8 (1)
big cleaning day 12.8 (1)

press to zoom
big cleaning day 12.8 (2)
big cleaning day 12.8 (2)

press to zoom
big cleaning day 12.8 (1)
big cleaning day 12.8 (1)

press to zoom
1/2
กิจกรรม CSR & Happy Workplace ปี 2554
มอบอุปกรณ์การเรียนและกีฬา 2554
มอบอุปกรณ์การเรียนและกีฬา 2554

press to zoom
กิจกรรมปลูกป่า 54
กิจกรรมปลูกป่า 54

press to zoom
มอบอุปกรณ์การเรียนและกีฬา 2554
มอบอุปกรณ์การเรียนและกีฬา 2554

press to zoom
1/2
กิจกรรม Open House
open house no1 (1)
open house no1 (1)

press to zoom
open house no1 (2)
open house no1 (2)

press to zoom
open house no 3 (2)
open house no 3 (2)

press to zoom
open house no1 (1)
open house no1 (1)

press to zoom
1/10