top of page

NEWS

มอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาพนักงาน

1/5/2014

 

พิธีรับมอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาของพนักงาน ครั้งที่ 39 ประเภททุนสนับสนุนการศึกษา จากกองทุนมนตรี-เพียงใจเพื่อการศึกษา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนต่อในทุกระดับชั้นเรียน ตั้งแต่ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับปริญญาตรี

ทำกิจกรรมงานวันเด็ก เทศบาลบางพลี

10/1/2015

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ม.ค. 58 ทาง บ.แสตนดาร์ดแคน ได้ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติกับชุมชนเทศบาลบางพลี ณ เทศบาลบางพลี จ.สมุทรปราการ ทางผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันแจกอาหาร ขนม น้ำดื่ม และ ของขวัญที่ระลึกให้แก่เด็ก ๆ ที่มาในงานดังกล่าว

เปิดบริการห้อง Fitness & Yoga
ให้บริการฟรีกับพนักงาน

1/7/2014

 

ทำพิธีเปิดบริการห้อง Fitness & Yoga ของบริษัทที่อาคารใหม่ของบริษัท เพื่อให้พนักงานที่สนใจในการออกกำลังกายใช้บริการได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ สามารถใช้เวลาหลังเลิกงานออกกำลังกาย พักผ่อน พบปะกันกัน โดยมีเครื่องออกกำลังกายทั้งแบบ Treadmill, Elliptical, Bike, Weight trainning, Yoga ฯลฯ เป็นการสร้างเสริมสุขภาพกายที่ดี และช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าจากการทำงานได้เป็นอย่างดี

Team Building ร่วมกับหน่วยรบพิเศษ
22/11/2014-23/11/2014

 

เป็นกิจกรรมเพื่อเป็นการละลายพฤติกรรม การระดมความคิด และการสร้างความสามัคคีภายในทีมงาน ด้วยวิธีการฝึกแบบทหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ทำงานร่วมกัน มีความเป็นผู้นำ ร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรค์ผลงานสู่ความสำเร็จ ฝึกสอนโดยทีมงานครูฝึกทหารสงครามพิเศษ จ.ลพบุรี  
ณ  อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น จ.สระบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

มอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาพนักงาน ปี 2564

24/12/2564

 

พิธีรับมอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาของพนักงาน ครั้งที่ 51 ประเภททุนสนับสนุนการศึกษา จากกองทุนมนตรี-เพียงใจเพื่อการศึกษา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนต่อในทุกระดับชั้นเรียน ตั้งแต่ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับปริญญาตรี

มอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาพนักงาน ปี 2565

10/12/2565

 

พิธีรับมอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาของพนักงาน ครั้งที่ 51 ประเภททุนสนับสนุนการศึกษา จากกองทุนมนตรี-เพียงใจเพื่อการศึกษา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนต่อในทุกระดับชั้นเรียน ตั้งแต่ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับปริญญาตรี

มอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาพนักงาน ปี 2566

13/5/2564

 

พิธีรับมอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาของพนักงาน ครั้งที่ 51 ประเภททุนสนับสนุนการศึกษา จากกองทุนมนตรี-เพียงใจเพื่อการศึกษา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนต่อในทุกระดับชั้นเรียน ตั้งแต่ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับปริญญาตรี

bottom of page